Σχεδιασμός εταιρικής ταυτότητας και η λογική που ακολουθούμε.

Αν δείτε δείγματα από τις εργασίες μας που αφορούν τον σχεδιασμό λογοτύπου και εταιρικής ταυτότητας, θα καταλάβετε πως…

Σχεδιασμός συσκευασίας και η λογική που ακολουθούμε.

Η εικόνα του προϊόντος πρέπει να συμβαδίζει με το περιεχόμενο και να αναδεικνύει τις αξίες και την ιστορία…